day
» » Jai Shri Krishna Episode #1.213 (2008–2009)

Jai Shri Krishna Episode #1.213 (2008–2009) HD online

Jai Shri Krishna Episode #1.213 (2008–2009) HD online
Language: English
Category: TV Episode / Biography / Fantasy
Original Title: Episode #1.213
Director: T.L.V. Prasad,Moti Sagar
Released: 2008–2009
Video type: TV Episode
Episode credited cast:
Meghan Jadhav Meghan Jadhav - Krishna
Dhriti Bhatia Dhriti Bhatia - Krishna (Child)
Saurabh Raj Jain Saurabh Raj Jain - Lord Vishnu
Kreetika Sharma Kreetika Sharma - Radha Rani (as Kritika Sharma)
Virti Vaghani Virti Vaghani - Radha (Child)
Aditi Sajwan Aditi Sajwan - Yashoda
Priyanka Mishra Priyanka Mishra - Devaki
Ameer Zeb Khan Ameer Zeb Khan - Nand
Yogesh Mahajan Yogesh Mahajan - Vasudeva
Nitin Prabhat Nitin Prabhat - Balram
Prachi Pathak Prachi Pathak - Keshni (Wife Of Kans)
Rest of cast listed alphabetically:
Raj Premi Raj Premi - Kans