day
» » Signal Episode #1.1 (2018– )

Signal Episode #1.1 (2018– ) HD online

Signal Episode #1.1 (2018– ) HD online
Language: English
Category: TV Episode / Crime
Original Title: Episode #1.1
Released: 2018–
Video type: TV Episode
Episode credited cast:
Kentarô Sakaguchi Kentarô Sakaguchi - Kento Saegusa
Michiko Kichise Michiko Kichise - Misaki Sakurai
Kazuki Kitamura Kazuki Kitamura - Takeshi Ooyama
Rest of cast listed alphabetically:
Kaede Aono Kaede Aono - Rika Anzai
Kyoko Hasegawa Kyoko Hasegawa - Keiko Yoshimoto
Tetsuhiro Ikeda Tetsuhiro Ikeda - Shinya Kojima
Fûju Kamio Fûju Kamio - Ryota Kato
Reiko Kataoka Reiko Kataoka - Kyoko Toshiro
Aoba Kawai Aoba Kawai - Honami Maekawa
Yûichi Kimura Yûichi Kimura - Tsutomu Yamada
Masahiro Kômoto Masahiro Kômoto - Kazuo Iwata
Hajime Okayama Hajime Okayama - Yuji Ito
Tateto Serizawa Tateto Serizawa - Maruoka
Shiho Takano Shiho Takano - Miki Kato
Toshi Takeuchi Toshi Takeuchi - Keisuke Hashimoto