day
» » Ginga Shippû Sasuraiger Nasake wa aku (waru) no tame narazu (1983–1984)