day
» » Samurai Miyamoto Musashi Ichijouji no kettou (1960–1961)