day
» » Cheongdamdong Seucaendeul Episode #1.2 (2014–2015)

Cheongdamdong Seucaendeul Episode #1.2 (2014–2015) HD online

Cheongdamdong Seucaendeul Episode #1.2 (2014–2015) HD online
Language: English
Category: TV Episode / Drama / Romance
Original Title: Episode #1.2
Released: 2014–2015
Video type: TV Episode
Episode credited cast:
Hyo-jeong Ban Hyo-jeong Ban - Old Woman Jang
Jung-Yoon Choi Jung-Yoon Choi - Eun Hyun-Soo
Seong-min Kang Seong-min Kang - Bok Soo-Ho (as Sung Min Kang)
Hye-seon Kim Hye-seon Kim - Kang Bok-Hee
Hye Eun Lee Hye Eun Lee - So-Jung
Joong-Moon Lee Joong-Moon Lee - Jang Seo-Joon (as Jung-mun Lee)
Ha-ryong Lim Ha-ryong Lim - Nam Jae-Bok
Seong-Eon Lim Seong-Eon Lim - Lee Jae-Ni
Eun-Chae Seo Eun-Chae Seo - Nam Joo-Na
Kim Seung-Hwan Kim Seung-Hwan - Joon-Gyu
Bo-Yong Uhm Bo-Yong Uhm - Cho-Won
Ji-in Yu Ji-in Yu - Choi Se-Ran (as Ji-In Yoo)