day
» » Kagaku ninja tai Gatchaman Sandan gattai tetsu jû pato kirâ (1972–1974)

Kagaku ninja tai Gatchaman Sandan gattai tetsu jû pato kirâ (1972–1974) HD online

Kagaku ninja tai Gatchaman Sandan gattai tetsu jû pato kirâ (1972–1974) HD online
Language: English
Category: TV Episode / Action / Animation / Sci-Fi
Original Title: Sandan gattai tetsu jû pato kirâ
Director: Noboru Ishiguro,Fumio Kurokawa
Writers: Tatsuo Yoshida
Released: 1972–1974
Duration: 25min
Video type: TV Episode
Episode credited cast:
Katsuji Mori Katsuji Mori - Ôwashi no Ken (Ken Washio)
Isao Sasaki Isao Sasaki - Kondoru no Jô (Jô Asakura)
Kazuko Sugiyama Kazuko Sugiyama - Shiratori no Jun
Yoku Shioya Yoku Shioya - Tsubakuro no Jinpei
Shingo Kanemoto Shingo Kanemoto - Mimizuku no Ryû (Ryû Nakanishi)
Tôru Ôhira Tôru Ôhira - Kôzaburô Nambu
Mikio Terashima Mikio Terashima - Berugu Kattse
Nobuo Tanaka Nobuo Tanaka - Sôsai Ekksu
Hideo Kinoshita Hideo Kinoshita - Narêtâ
Teiji Ômiya Teiji Ômiya - Andâson
Rest of cast listed alphabetically:
Leraldo Anzaldua Leraldo Anzaldua - Ken Washio (voice)
Charles C. Campbell Charles C. Campbell - Additional Voice (voice) (as Charles Campbell)
Victor Carsrud Victor Carsrud - Ryu Nakanishi (voice)
Michael Dalmon Michael Dalmon - Johnny Blade (voice)
Glenn Fraser Glenn Fraser - Additional Voice (voice)