day
» » Ribaundo Episode #1.7 (2011– )

Ribaundo Episode #1.7 (2011– ) HD online

Ribaundo Episode #1.7 (2011– ) HD online
Language: English
Category: TV Episode / Comedy
Original Title: Episode #1.7
Released: 2011–
Video type: TV Episode
Episode credited cast:
Saki Aibu Saki Aibu - Oba Nobuko
Mokomichi Hayami Mokomichi Hayami - Imai Taichi
Chiaki Kuriyama Chiaki Kuriyama - Mimura Hitomi
Ryô Katsuji Ryô Katsuji - Kazami Kensaku
Rest of cast listed alphabetically:
Mayumi Asaka Mayumi Asaka - Segawa Miya
Mari Hamano Mari Hamano - Segawa Miho
Kazuaki Hankai Kazuaki Hankai - Kamiya Takayuki
Wakana Horio Wakana Horio - Reporter
Aoi Ichikawa Aoi Ichikawa - Watabe
Asami Imajuku Asami Imajuku - Nishii
Mau Konishi Mau Konishi - 6-year old Nobuko
Sayana Muramatsu Sayana Muramatsu - Segawa Nozomi
Maki Nishiyama Maki Nishiyama - Naito Yuki
Rei Noma Rei Noma - Nakata
Rumiko Ohashi Rumiko Ohashi - Kimura