day
» » Manga Nihonshi Genpei no gassen: Yoshitsune no funsen to heishi metsubô (1983–1984)