day
» » Mabuta no senjo (1940)

Mabuta no senjo (1940) HD online

Mabuta no senjo (1940) HD online
Language: English
Category: Movie
Original Title: Mabuta no senjo
Director: Eijirô Kiyose
Writers: Nobuo Kyôto,Choshi Shibata
Released: 1940
Duration: 1h 25min
Video type: Movie
Credited cast:
Fukami Harue Fukami Harue - Yae Nikawa
Saburo Kanda Saburo Kanda - Shunichi Hara
Ryoji Kawasaki Ryoji Kawasaki - Sadao Hara
Koichi Maeda Koichi Maeda - Kokichi Murata
Yaye Nanae Yaye Nanae - Akiko Kimura
Miyako Nijo Miyako Nijo - Tamiko Nakayama
Katsuaki Nitta Katsuaki Nitta - Takeo Nakayama
Utako Oizumi Utako Oizumi - Ayako Ishibashi
Yoko Shiomi Yoko Shiomi - Kimiyo Ishizuka
Toyo Takahashi Toyo Takahashi - Yoshi Nakayama (as Toyoko Takahashi)
Toyoko Tsuga Toyoko Tsuga - Takako Aburatani
Yumeji Tsukioka Yumeji Tsukioka - Mayumi Hara
Ichiro Wakamoto Ichiro Wakamoto - Nobukatsu Nakayama
Kurumi Yamabato Kurumi Yamabato - Michiko Nakayama