day
» » Korekuta Yui Search for the Sun! (1999– )

Korekuta Yui Search for the Sun! (1999– ) HD online

Korekuta Yui Search for the Sun! (1999– ) HD online
Language: English
Category: TV Episode / Animation / Adventure / Comedy / Sci-Fi
Original Title: Search for the Sun!
Writers: Michitaka Kikuchi
Released: 1999–
Video type: TV Episode
Episode credited cast:
Makiko Ômoto Makiko Ômoto - Yui Kasuga (voice)
Mugihito Mugihito - Professor Inukai (voice)
Yuko Kagata Yuko Kagata - Haruna Kisaragi (voice)
Akiko Kimura Akiko Kimura - Rescue (voice)
Rest of cast listed alphabetically:
Michiko Azarcon Michiko Azarcon - Manami Sayama (voice)
Rose Barin Rose Barin - Rescue (voice)
Charmaine Cordoviz Charmaine Cordoviz - Ante (voice)
Hiroshi Kamiya Hiroshi Kamiya - Fuji Takashi (voice)
Kazuhiko Nishimatsu Kazuhiko Nishimatsu - Peace (voice)