day
» » Dva bileta v Indiyu (1985)

Dva bileta v Indiyu (1985) HD online

Dva bileta v Indiyu (1985) HD online
Language: English
Category: Movie / Animation / Short / Family / Sci-Fi
Original Title: Dva bileta v Indiyu
Director: Roman Kachanov
Writers: Kir Bulychyov
Released: 1985
Duration: 19min
Video type: Movie
Credited cast:
Yuri Andreyev Yuri Andreyev - (voice)
Vladimir Ferapontov Vladimir Ferapontov - (voice)
Viktor Filippov Viktor Filippov - (voice)
Olga Gromova Olga Gromova - (voice)
Aleksandr Kaydanovskiy Aleksandr Kaydanovskiy - (voice)
Rogvold Sukhoverko Rogvold Sukhoverko - (voice)
Mariya Vinogradova Mariya Vinogradova - (voice)
Yuriy Volyntsev Yuriy Volyntsev - (voice) (as Yuri Volyntsev)
Nina Zorskaya Nina Zorskaya - Babushka (voice)