day
» » Nakhlebnik (1972)

Nakhlebnik (1972) HD online

Nakhlebnik (1972) HD online
Language: English
Category: Movie / Comedy
Original Title: Nakhlebnik
Director: Grigori Konsky,Inessa Seleznyova
Writers: Ivan Turgenev
Released: 1972
Duration: 1h 46min
Video type: Movie
Cast overview:
Mikhail Yanshin Mikhail Yanshin - Vasiliy Semyonych Kuzovkin
Anatoliy Verbitskiy Anatoliy Verbitskiy - Pavel Nikolayevich Yeletskiy
Galina Kindinova Galina Kindinova - Olga Petrovna Yeletskaya
Leonid Topchiyev Leonid Topchiyev - Flegont Aleksandriya Tropachyov
Vitaliy Belyakov Vitaliy Belyakov - Nartsys Konstantinych Trembinskiy
Anatoliy Semyonov Anatoliy Semyonov - Ivan Kuzmich Ivanov
Viktor Novoselsky Viktor Novoselsky - Karpachov
Pyotr Kudlay Pyotr Kudlay - Yegor Alekseyevich Kartashov
Anna Komolova Anna Komolova - Praskovya Ivanovna
Kseniya Minina Kseniya Minina - Masha
Olga Shirokova Olga Shirokova - Vaska