day
» » Hanasaku iroha Ano Sora, Kono Sora (2011– )