day
» » Di Gi Charat Nyo Purinsesu sukûru gakuensai nyo/De ji kyaratto sei ni kaeru nyo (2003–2004)