day
» » Buru dokutâ Episode #1.3 (2011– )

Buru dokutâ Episode #1.3 (2011– ) HD online

Buru dokutâ Episode #1.3 (2011– ) HD online
Language: English
Category: TV Episode / Mystery
Original Title: Episode #1.3
Released: 2011–
Video type: TV Episode
Episode credited cast:
Makiko Esumi Makiko Esumi - Odate Tamami
Satomi Ishihara Satomi Ishihara - Kamatsuda Chika
Gorô Inagaki Gorô Inagaki - Nakura Junnosuke
Rest of cast listed alphabetically:
Kenji Anan Kenji Anan - Kamioka Yoshihiko
Ryôhei Aoki Ryôhei Aoki - Odate Kosuke
Rin Ayase Rin Ayase - Child
Seiko Fujii Seiko Fujii - Nailist
Maya Hayashi Maya Hayashi
Yoshie Ichige Yoshie Ichige - Nakagawa Mizue
Ennosuke Ichikawa IV Ennosuke Ichikawa IV - Odate Takahiro
Narushi Ikeda Narushi Ikeda - Izumi Koji
Mihiro Ikegame Mihiro Ikegame
Makoto Imasato Makoto Imasato - Murata Takashi
Michi'e Kakimaru Michi'e Kakimaru
Midori Kodachi Midori Kodachi