day
» » Sa hirap at ginhawa (1953)

Sa hirap at ginhawa (1953) HD online

Sa hirap at ginhawa (1953) HD online
Language: English
Category: Movie / Drama
Original Title: Sa hirap at ginhawa
Director: Consuelo P. Osorio
Released: 1953
Video type: Movie
Cast overview:
Jose Padilla Jr. Jose Padilla Jr.
Arsenia Francisco Arsenia Francisco
Carlos Padilla Sr. Carlos Padilla Sr.
Oscar Keesee Oscar Keesee
Patria Plata Patria Plata
Ramon D'Salva Ramon D'Salva
Rosita Noble Rosita Noble
Nati Rubi Nati Rubi - (as Naty Rubi)
Dely Atay-atayan Dely Atay-atayan
Antonio De la Mogueis Antonio De la Mogueis - (as Tony Mogueis)
Luis San Juan Luis San Juan
Benny Mack Benny Mack
Engracio Ibarra Engracio Ibarra