day
» » Shatakufu bôkô: Shiroi shitatari (2000)

Shatakufu bôkô: Shiroi shitatari (2000) HD online

Shatakufu bôkô: Shiroi shitatari (2000) HD online
Language: English
Category: Movie
Original Title: Shatakufu bôkô: Shiroi shitatari
Director: Yukio Kitazawa
Writers: Yukio Kitazawa
Released: 2000
Duration: 1h 1min
Video type: Movie
Cast overview:
Mayuko Sasaki Mayuko Sasaki - Midori Kunisaki
Shôko Kudô Shôko Kudô - Akane Yamase
Moe Sakura Moe Sakura - Kumiko Hayano
Seiki Chiba Seiki Chiba - Kazuya Kunisaki
Kazuaki Kubo Kazuaki Kubo - Norio Kosugi
Momoko Momoko - Housewife A
Kinako Satô Kinako Satô - Housewife B
Motoko Sasaki Motoko Sasaki - Housewife C