day
» » Kung mawawala ka Episode #1.230 (2001–2003)