day
» » Vesenniye grozy (1960)

Vesenniye grozy (1960) HD online

Vesenniye grozy (1960) HD online
Language: English
Category: Movie / Drama
Original Title: Vesenniye grozy
Director: Nikolai Figurovsky
Writers: Nikolai Figurovsky
Released: 1960
Duration: 1h 36min
Video type: Movie
Cast overview:
Rita Gladunko Rita Gladunko
Evgeniya Kozyreva Evgeniya Kozyreva
Dmitriy Orlov Dmitriy Orlov
Nadir Malishevsky Nadir Malishevsky
Anatoliy Adoskin Anatoliy Adoskin
Leonid Rakhlenko Leonid Rakhlenko - Professor Leonid Grigorevich
Yuri Sidorov Yuri Sidorov
T. Trushina T. Trushina
Yevgeni Karnaukhov Yevgeni Karnaukhov
Sergey Tseyts Sergey Tseyts
Tamara Makarova Tamara Makarova
Nikolay Parfyonov Nikolay Parfyonov
Mariya Zinkevich Mariya Zinkevich - (as M. Zinkevich)
Aleksandr Burtsev Aleksandr Burtsev