day
» » Shichi-gatsu nano ka, Hare (1996)

Shichi-gatsu nano ka, Hare (1996) HD online

Shichi-gatsu nano ka, Hare (1996) HD online
Language: English
Category: Movie / Comedy / Romance
Original Title: Shichi-gatsu nano ka, Hare
Director: Katsuyuki Motohiro
Writers: Masashi Todayama
Released: 1996
Duration: 1h 49min
Video type: Movie
Credited cast:
Arisa Mizuki Arisa Mizuki - Hinata Mochizuki
Masato Hagiwara Masato Hagiwara - Kenta Yamabe
Ritsuko Tanaka Ritsuko Tanaka - Eriko Kanda
Rest of cast listed alphabetically:
Masatô Ibu Masatô Ibu - Akira Kishiwada
Takeshi Masu Takeshi Masu - Koichi Mitsuki
Masahiko Nishimura Masahiko Nishimura - Driver
Tokuma Nishioka Tokuma Nishioka - Hiroaki Matsumae
Toshihiko Sakakibara Toshihiko Sakakibara - Tadashi Shimaoka
Tarô Yamamoto Tarô Yamamoto - Kimihiko Ikeda