day
» » Ginga Shippû Sasuraiger Yatsura ni bohyô wo (1983–1984)