day
» » Majikaru Tarurûto-kun Hisshô pûru taiketsu! (1990–1992)