day
» » Sekai Ninja Sen Jiraiya Kaze ni Naku Saibôgu Ninja! Kazenin Mafûba (1988– )

Sekai Ninja Sen Jiraiya Kaze ni Naku Saibôgu Ninja! Kazenin Mafûba (1988– ) HD online

Sekai Ninja Sen Jiraiya Kaze ni Naku Saibôgu Ninja! Kazenin Mafûba (1988– ) HD online
Language: English
Category: TV Episode / Sci-Fi
Original Title: Kaze ni Naku Saibôgu Ninja! Kazenin Mafûba
Released: 1988–
Duration: 1h
Video type: TV Episode
Episode credited cast:
Takumi Tsutsui Takumi Tsutsui - Toha Yamaji / Jiraiya
Megumi Sekiguti Megumi Sekiguti - Kei Yamaji
Takumi Hashimoto Takumi Hashimoto - Manabu Yamashi
Masaaki Hatsumi Masaaki Hatsumi - Tetsuzan Yamaji
Issei Hirota Issei Hirota - Ryu Asuka
Hiromi Nohara Hiromi Nohara - Benikiba
Tomoko Taya Tomoko Taya - Reiha Yagyu
Rest of cast listed alphabetically:
Jun'ichi Haruta Jun'ichi Haruta - Kazenin Maffia