day
» » Tokujo kabachi!!

Tokujo kabachi!! HD online

Tokujo kabachi!!  HD online
Language: English
Category: TV Series / Comedy
Original Title: Tokujo kabachi!!
Duration: 54min
Video type: TV Series
Series cast summary:
Shô Sakurai Shô Sakurai - Katsuhiro Tamura 10 episodes, 2010
Maki Horikita Maki Horikita - Misuzu Sumiyoshi 10 episodes, 2010
Yûko Asano Yûko Asano - Kebisawa Kyoko 10 episodes, 2010
Ken'ichi Endô Ken'ichi Endô - Shigemori Kanji 10 episodes, 2010
Hikaru Kikuzato Hikaru Kikuzato - Mysterious girl 10 episodes, 2010
Masatoshi Nakamura Masatoshi Nakamura - Ono Isamu 10 episodes, 2010
Katsumi Takahashi Katsumi Takahashi - Eida Chiharu 10 episodes, 2010
Maki Tamaru Maki Tamaru - Kakizaki Haruko 10 episodes, 2010
Seishû Uragami Seishû Uragami 10 episodes, 2010
Ikkei Watanabe Ikkei Watanabe - Kakizaki Matsuo 10 episodes, 2010