day
» » Kongzi

Kongzi HD online

Kongzi  HD online
Language: English
Category: TV Series / Biography / Drama / History
Original Title: Kongzi
Budget: CNY 60,000,000
Duration: 45min
Video type: TV Series
A student working on a thesis explores the life of Confucius and the impact of his teachings on modern society.
Credited cast:
Winston Chao Winston Chao - Kong Zi / - (as Wenxuan Zhao)
Rest of cast listed alphabetically:
Fa Gao Fa Gao - Yang Hu
Issei Ishida Issei Ishida - Yan Hui (as Yicheng Shitian)
Lai-Kit Kwan Lai-Kit Kwan - Gong Shan Fu Rao (as Lijie Guan)
Jung-hyun Lee Jung-hyun Lee - Nan Zi (as Zhenxian Li)
Xingtong Li Xingtong Li - Qi Guan shi
Xingsheng Liu Xingsheng Liu - Duke Ding of Lu (Lu Ding Gong)
Gallen Lo Gallen Lo - Zi Gong (as Jialiang Luo)
Yang Mo Yang Mo - Duan Mu
Dejun Xia Dejun Xia - Confucius - young adult
Huanshan Xu Huanshan Xu - Lao Zi
Lingxin Zhang Lingxin Zhang - Mei Yan
Jun Zhao Jun Zhao - Zi Lu

The project began in 2005. Gang Han spent three years of preparation before principal photography which started in August 2009.