day
» » Oyari Haishaku - Yoidore Kotôji Tomegaki (2013)

Oyari Haishaku - Yoidore Kotôji Tomegaki (2013) HD online

Oyari Haishaku - Yoidore Kotôji Tomegaki (2013) HD online
Language: English
Category: Movie / Comedy
Original Title: Oyari Haishaku - Yoidore Kotôji Tomegaki
Director: Kazuhiko Shimizu
Writers: Yasuhide Saeki,Takeharu Sakurai
Released: 2013
Duration: 1h 28min
Video type: Movie
Credited cast:
Naoto Takenaka Naoto Takenaka
Naoto Fujita Naoto Fujita
Ryôko Kuninaka Ryôko Kuninaka
Rest of cast listed alphabetically:
Izumi Fujimoto Izumi Fujimoto
Hirotarô Honda Hirotarô Honda
Kanji Ishimaru Kanji Ishimaru
Cha Katô Cha Katô
Toshiyuki Kitami Toshiyuki Kitami
Hiroki Miyake Hiroki Miyake
Yôichi Nukumizu Yôichi Nukumizu
Sugichan Sugichan - Rihey (as Eiji Sugiyama)
Hideki Takahashi Hideki Takahashi
Masahiko Tsugawa Masahiko Tsugawa
Yuki Tsujimoto Yuki Tsujimoto
Mayu Tsuruta Mayu Tsuruta