day
» » Aru hi no Ôishi (1923)

Aru hi no Ôishi (1923) HD online

Aru hi no Ôishi (1923) HD online
Language: English
Category: Movie / Drama
Original Title: Aru hi no Ôishi
Director: Kôroku Numata
Released: 1923
Video type: Movie
Cast overview:
Shotaro Arita Shotaro Arita
Shinpei Takagi Shinpei Takagi
Naoshi Honma Naoshi Honma
Ichitarô Kataoka Ichitarô Kataoka
Ichitarô Ichikawa Ichitarô Ichikawa
Kanzaburô Arashi Kanzaburô Arashi
Shôkô Ichikawa Shôkô Ichikawa
Yoshiko Tanaka Yoshiko Tanaka
Ruriko Romoe Ruriko Romoe
Shizuko Mori Shizuko Mori
Hideko Yamamoto Hideko Yamamoto
Namiko Yasukawa Namiko Yasukawa